Spirituele teksten

De opiniestukken en artikels van Jonas worden niet langer op deze site verzameld. Een overzicht van de meeste nieuwe artikels kan u vinden op sites waar hij soms bijdragen levert, via deze links:

Enkele oudere artikels vindt u wel nog steeds hieronder.

In mijn tekst over de stilte van de ziel stelde ik aanvaarding tegenover angst. Dat kan sommigen misschien wat vreemd lijken aangezien de tegenpool van angst over het algemeen als ‘moed’ wordt omschreven. Maar eigenlijk klopt dat niet. Echte moed komt voort uit aanvaarding en niet omgekeerd.

In een eerdere tekst gebruikte ik het woord ‘regelroest’. Op zich bestaat het niet, maar een beter woord kon ik nu eenmaal niet bedenken om dit typische spirituele knelpunt te omschrijven.

Toen ik op zeker ogenblik met een groep vrienden een vasten- en stilteweekend deelde, moest ik steeds opnieuw denken aan een grappig zen-verhaaltje: “Er waren eens vier monniken die samen een klein klooster bewoonden. Op een bepaalde ochtend besloten ze om de rest van de dag in totale stilte en meditatie door te brengen.

Op de dagen voor en na de begrafenis van mijn schoonvader – een fantastische man die jammer genoeg op eerder jonge leeftijd stierf – probeerden heel wat kennissen zowel mijn vrouw als mijn schoonmoeder te troosten met het typische: “Wat kan je doen?

Wie reeds enkele van mijn teksten heeft gelezen, weet dat ik Gods kracht aanwezig zie in alle grote en kleine daden van werkelijke zelfgave.

Religie staat helemaal niet 'tegenover' wetenschap. Religie wijst enkel op een deel van de realiteit dat niet door de wetenschap behandeld wordt. Religie ziet een extra dimensie in het bestaan. Het ziet een andere kracht aan het werk doorheen de fysische realiteit.

Binnen sommige spirituele kringen is het ondertussen schering en inslag te denken dat men in het Oosten meer spiritualiteit aantreft dan in het Westen. Daar is echter maar weinig van aan. Spiritualiteit is in elke samenleving even gemakkelijk of moeilijk te vinden.

Dat een 'religieuze monoloog' onze mensheid niet veel verder zal helpen, werd door velen reeds begrepen. Het blijft echter nog maar de vraag of alle goedbedoelde pogingen tot 'interreligieuze en interculturele dialoog' wel een oplossing bieden. Al te vaak immers blijven die pogingen hangen op een theoretisch niveau.

Gaan we richting een grotere spirituele en sociale harmonie, stevenen we af op een morele en structurele teloorgang van onze maatschappij, of is zowel de opbouw als de afbraak van de menselijke samenleving globaal genomen altijd dezelfde geweest? Of zou het een beetje van dat alles kunnen zijn?

Het concept van Yin en Yang is even mooi als trefzeker. Ondertussen is het symbool gekend over de hele wereld en inspireerde de diepte van zijn betekenis vele waarheidszoekers. Niettemin blijven sommige aspecten ervan nogal misbegrepen. De grootste misvatting is het idee dat Yin & Yang ook toepasbaar is op goed & kwaad. Dat is niet zo.

Pagina's