Religie herzien - uitgesteld

Datum: 

28 maart om 10u00

Plaats: 

Ulburghshuis
Sint-Annastraat 7
3550 Zolder

Prijs: 

Gratis

Uitgesteld vanwege de maatregelen rond corona. Een nieuwe datum wordt later bekend gemaakt.

Hoewel het concept ‘religie’ een kernthema vormt in onze maatschappelijke debatten, is een duidelijke definitie niet voorhanden. Toch hebben we de indruk dat we het fenomeen ‘religie’ wel kunnen aanwijzen wanneer het ergens aanwezig is en bestaan er heel wat veronderstellingen over die we dagelijks aantreffen in allerhande krantenopinies, politieke debatten en onderwijscurricula. Zo gaan we er vaak vanuit dat religie zich in de eerste plaats op geloof baseert, dat religie op gespannen voet staat met wetenschap en dat er zonder religies veel minder geweld zou zijn. Het enige probleem is dat dergelijke veronderstellingen over het algemeen niet kloppen.

In deze uiteenzetting bespreekt Jonas Slaats de zeven belangrijkste misvattingen en toont aan de hand van concrete voorbeelden uit verschillende tradities wat er precies aan schort. Hij laat zien dat wat we denken over religie niet overeenkomt met wat religie is en dat het samenleven in een geglobaliseerde wereld daardoor onnodig bemoeilijkt wordt.

Share