Religie herzien

Datum: 

16 juni om 20u00

Plaats: 

Elcker-ik
Breughelstraat 31-33
2018 Antwerpen

Prijs: 

10€

Religie is een dagelijks thema in onze maatschappelijke debatten. Niettemin bestaat er eigenlijk geen heldere definitie voor. Het gebrek aan zo'n definitie weerhoudt er ons echter niet van om er allemaal een mening over te hebben. En die mening baseert zich dikwijls op een aantal veronderstellingen over religie die telkens opnieuw terugkeren in allerhande krantenopinies en TV-debatten. Zo gaan we er vaak van uit dat religie zich in de eerste plaats op geloof baseert, dat religie op gespannen voet staat met wetenschap en dat er zonder religies veel minder geweld zou zijn. Het enige probleem is dat dergelijke veronderstellingen over het algemeen niet kloppen.

In deze lezing bespreekt Jonas Slaats de zeven belangrijkste misvattingen over religie. Aan de hand van concrete voorbeelden uit de verschillende tradities maakt hij duidelijk wat er precies schort en laat hij zien dat wat we denken over religie niet overeenkomt met wat religie in werkelijkheid is. Zijn uiteenzetting biedt dan ook een verfrissende en vernieuwende kijk op dit cruciale thema.

Share